Operera hemorrojder

För vissa personer kan problem med hemorrojder bli så stora att man måste åtgärda dessa med ett ingrepp. Detta beslut tas när man provat andra vägar och inget hjälpt samt att man har svårt att uträtta sina behov och sköta sin vardag.

En rad kirurgiska metoder finns tillgängliga
Vanligt är att behandlande läkare under lokalbedövning sätter en liten klämma runt roten på hemorrojden. Detta leder till att den krymper ihop på några veckor och klämman/bandet avlägsnas av sig självt. Med tiden brukar dessa kärl växa sig stora igen och det är dags för ny behandling. Andra kirurgiska metoder är ingrepp där man helt enkelt skär bort vävnad och syr ihop tarmväggen. Laser används ofta vid denna typ av ingrepp.